10 March 2020

COVID 19 (Corona Virus)

Som det har fremgået af dagspressen, er der i Europa desværre en eskalerende udvikling i antallet af smittede og dermed også en kraftig vækst i antallet af personer og områder, som er karantæneramte. Dette medfører at myndighederne i de forskellige lande nærmest på timebasis udsender nye informationer om karantæneramte områder, hvor særligt Italien er ramt af skarpe restriktioner.

NTG Frigo East A/S gennemfører fortsat transporter til og fra de karantæneramte områder, i det omfang det er muligt og tilladt i forhold til myndighedernes anvisninger. Eftersom disse anvisninger kan skærpes og områderne udvides nærmest på timebasis, har vi ved ordremodtagelse ingen muligheder for at kunne forudsige, om et givent område fortsat er farbart på det planlagte leverings- el. læssetidspunkt.

Dette betyder, at der under alle omstændigheder vil opstå uregelmæssigheder og forsinkelser i levering el. læsning af gods, ligesom der også kan opstå tilfælde, hvor befordringen forhindres fuldstændigt med den konsekvens, at vi i så fald ikke vil være i stand til at gennemføre transporten iht. aftalen. Desværre har vi på de enkelte transportopgaver ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt transporten kan undgå en komplet forhindring eller en forsinkelse, så det vil være transportkøbers afgørelse, om transporten skal forsøges gennemført eller ej. I det omfang vi er bekendt med, at en transport ikke vil kunne gennemføres, vil vi selvfølgelig oplyse herom.

Vi opfordrer vore kunder til at følge med i pressen og på relevante myndigheders hjemmesider, i de respektive lande for derigennem selv forsøge at skabe sig en vurdering af, hvorvidt en transport ønskes gennemført.