Transport ordliste

Det er ikke altid nemt at holde styr på alle de fagtermer, der bliver brugt i transportbranchen. Derfor har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige:

FCL Hel container
LCL Stykgods
LTL Stykgods (less truck load).
FTL Full-load (full truck load).
TEU Måleenhed for containere – bruges til afregning; 1 TEU = 20 fod
PLL Paller.
Change pll Byttepaller.
Doublestock Lastning af paller i to højder på bjælker.
Multitemp. Trailer med mulighed for kørsel af 2 temperaturer samtidig.
Singletemp. Køletrailer med én temperatur i hele traileren.
BAF Olietillæg, der dækker de stigende brændstofpriser. De bliver fastsat af rederierne en gang om måneden på baggrund af oliepriserne
CAF Valutatillæg, der dækker devalueringen af den valuta som hovedfragten bliver afregnet i. Tillægget bliver fastlagt af rederierne og afregnes som en procentsats af hovedfragten.
PSS Tillæg der bliver afregnet pr. container i højsæsonen (fra august til november) for containere fra Asien til Europa.
Heavy Surcharge Tillæg der bliver pålagt særligt tunge 20’ containere fra Fjernøsten. Tillægget er afhængig af, hvilket rederi der bliver brugt og varierer fra havn til havn.
Low Sulphur Surcharge Svovltillæg der bliver pålagt skibe der sejler i Østersøen, Kattegat, Skagerrak, Nordsøen og Den Engelske Kanal.
ISPS Sikring af skibe og havnefaciliteter er et tillæg, der er kommet som konsekvens af skærpede krav til transportører og sikring af havne. Tillægget bliver typisk afregnet pr. forsendelse.
Demurrage Overliggedag/Overliggedagspenge. Fra en container er meldt klar til udlevering har man ca. tre dage til at afhente den.
Toldkontrol Gebyr der er forbundet med speditøren og rederens kontrol af toldpapirer.
Vareafgift En afgift, der bliver betalt til havnen for håndteringen af containeren. Afgiften kan variere fra havn til havn.
EXW (Ex Works) Ab fabrik (se nærmere forklaring under Incoterms)
FCA (Free Carrier) Fri fragtfører (se nærmere forklaring under Incoterms)
FAS (Free Alongside Ship) Frit ved skibsside (se nærmere forklaring under Incoterms)
FOB (Free On Board) Frit ombord (se nærmere forklaring under Incoterms)
CFR (Cost and Freight) Omkostninger og fragt (se nærmere forklaring under Incoterms)
CIF (Cost, Insurance and Freight) Omkostninger, forsikring og fragt (se nærmere forklaring under Incoterms)
CPT (Carriage Paid To) Fragt betalt til (se nærmere forklaring under Incoterms)
CIP (Carriage and Insurance Paid to) Fragt og forsikring betalt til (se nærmere forklaring under Incoterms)
Tomfragt 80 % Godset er ikke klar som aftalt og der beregnes 80 % af aftalt fragt.
ADR Farligt gods.
Kat 3 Tilladelse til transport af animalske biprodukter (den tilladelse har NTG Frigo East).
DAT (Delivered At Terminal) Leveret i terminal (se nærmere forklaring under Incoterms)
DAP (Delivered At Place) Leveret på stedet (se nærmere forklaring under Incoterms)
ETA Ankomst (estimated time of Arrival).
ETD Læsning (estimated time of Delivery).
Fix delivery Leveret på aftalt tidspunkt.
DDP (Delivered Duty Paid) Leveret told betalt (se nærmere forklaring under Incoterms)